Zaginięcie i uszkodzenie towaru. Odpowiedzialność przewoźnika zgodnie z Konwencją CMR.

Odpowiedzialność przewoźnika za zaginięcie towaru lub jego uszkodzenie na gruncie Konwencji CMR. Poniżej znajdziecie Państwo syntezę najważniejszych przepisów Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu towarów (CMR) z Genewy z dnia 19 maja 1956 roku dotyczących odpowiedzialności przewoźnika w przypadku zaginięcia przewożonego towaru lub jego uszkodzenia. Zapraszam do lektury! Regulacja. Niniejszy wpis koncentruje się wokół przepisów art.