Decyzja o warunkach zabudowy.

Decyzja o warunkach zabudowy. Warunki zabudowy zasadniczo winny wynikać z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Co jednak, gdy planu takiego nie ma (co jest niestety – ponurą rzeczywistością większości terenów polskich gmin)? Należy wystąpić o ustalenie warunków zabudowy w drodze decyzji… Po co mi decyzja o warunkach zabudowy? Zmiana zagospodarowania terenu, polegająca na budowie obiektu budowlanego