Alimenty między małżonkami.

Alimenty między małżonkami. Bardzo często i bardzo dużo rozmawiam z ludźmi. Z klientami i nie tylko z nimi. W wielu przypadkach rozmowy te dotyczą także, o dziwo, prawa. Wpis niniejszy zainspirowały właśnie takie rozmowy, a precyzyjniej nawet – płynąca z nich refleksja. O ile bowiem w zasadzie wszyscy moi rozmówcy świadomi byli możliwości dochodzenia alimentów na